EssiMika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuvuodesta 2018 käynnistetty toiminnanjohtajan hakuprosessi on saatu kevään aikana päätökseen
ja usean hyvän hakijan joukosta Espoon Palloseuran Jalkapallo ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu
Essi Puistonen.

Tulevien vuosien seurakehitys vaatii tarkkaa talouden johtamista sekä ajantasaista ja hyvää
viestintää, jotta seuratoiminnan perusteet pysyvät kunnossa, ja seura pystyy tarjoamaan entistä
laadukkaampia ja laajempia palveluja jäsenistölleen. Edellä mainittujen osaamisten lisäksi
toiminnanjohtajan palkkauksessa tavoitteena oli löytää intohimoinen ja seuratoimintaan sitoutuva
urheiluihminen, jolla on näyttöjä haastavien työtehtävien hoitamisesta ja ihmisten johtamisesta sekä
hyvät kontaktiverkostot urheilun ja liikunnan alalla ja näin ollen hyvät edellytykset
seuraorganisaation johtamiseksi.

Essi siirtyy Espoon Palloseuraan Suomen Olympiakomiteasta, missä hän on työskennellyt
tapahtumapäällikkönä kansainvälisten tapahtumien parissa.

Essi on omaa laajan liikunnan- ja johtamisalan koulutuksen, mm. European Master in Sport
Management (KU Leuven, Belgia), BA Honors Management and Leisure (University of Manchester,
Englanti) ja Liikunnanohjaajantutkinto (Suomen Urheiluopisto).


Espoon Palloseuralla arvot ilo, urheilullisuus ja yhteisöllisyys ovat kaiken keskiössä.
Näin ollen arvot olivat myös suuressa roolissa uuden toiminnanjohtajan valinnassa.

- Olen työskennellyt pitkään liikunnan ja urheilun kansainvälisten asioiden parissa. Viime
aikoina minulla on ollut kuitenkin kaipuu päästä työskentelemään ruohonjuuritasolle ja
seuratoiminnan pariin, ns. suomalaisen urheilun alkulähteelle. EPS:ssa minuun kolahtivat erityisesti
EPS:n arvot ja hyvin tehty työ seuran toiminnan kehittämiseksi. Vanhempi poikani pelaa EPS:ssa ja
kentän laidalla olen huomannut, miten paljon epsiläisyys lapsille, nuorille ja heidän lähipiirilleen
merkitsee. EPS on onnistunut sitouttamaan myös hienon joukon vapaaehtoisia mukaan
toimintaan, toteaa Essi Puistonen tuoreena EPS toiminnanjohtajana.

Espoon Palloseuralla on vahva halu kehittyä niin valmennus-, pelaaja- kuin seuratoiminnassa.
Seuran strategian mukaisesti tavoitteena on olla suomalaisen jalkapalloseuratoiminnan edelläkävijä
ja tarjota laadukkaita palveluja seuratoiminnan kaikki tahot ja tasot huomioiden.

- Yksi seuratoiminnan yleisiä haasteita jo nyt ja tulevaisuudessa ovat harrastustoiminnan
kasvavat kustannukset. Uskon, että yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa
löydämme uusia innovatiivisia keinoja siihen, miten kustannusten nousun jatkuminen taklataan.
Tulevaisuudessa näkyy myös se, että erilaisten pelaajapolkujen tarve kasvaa ja löydämme uusia
tapoja harrastaa jalkapalloa. EPS on tehnyt hienoa ja uraauurtavaa työtä panostamalla
valmennukseen. Uskon, että se työ kehittyy jatkuvasti edelleen. Lisäksi näen, että tulevaisuudessa
myös ilon ja yhteisöllisyyden kehittäminen tulevat näkymään entistä enemmän EPS:n toiminnassa,
linjaa Essi Puistonen.

- Olen otettu valinnastani ja todella innoissani ja motivoitunut uudesta tehtävästäni. Toivon,
että kontaktini urheilumaailmassa sekä osaamiseni auttavat EPS:aa kehittymään entisestään,
kommentoi Essi Puistonen EPS:n tulevaisuutta.

Toiminnanjohtajan palkkaus on yksi tärkeä osa seuraorganisaation kehittämistä, joka mahdollistaa
tulevina vuosina entistä hallitumman operatiivisen toiminnan ja tuen seuran työntekijöille sekä
laajalle vapaaehtoistoimijoiden verkostolle. Päivittäisen johtamisvastuun tueksi seuran
johtokunnasta löytyy vastuuhenkilöt ja osaamista kaikille tärkeimmille seuratoiminnon osa-alueille,
mikä mahdollistaa toimintojen kehittämisen laaja-alaisessa yhteistyössä jatkossakin.

- Viime vuosien lukuisten kehitysaskeleiden ja seuraorganisaation voimakkaan kasvun vuoksi
EPS tarvitsee osaavan ihmisen peräsimeensä, jotta voimme luottavaisin mielin katsoa
tulevaisuuteen. Odotamme operatiivisen toiminnan ja johtokunnan yhteistyön tiivistyvän tämän
tärkeän palkkauksen myötä ja entistä nopeampaa toimintojen kehittämistä toiminnanjohtajan
johdolla. Erittäin hienoa saada Essi seuraamme tekemään tärkeää työtä lasten- ja nuorten
liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi ja tukemaan huippufutiksen kehitykselle asettamia
tavoitteitamme, toteaa EPS:n puheenjohtaja Mika Miettinen.


Essi aloittaa työt Espoon Palloseurassa 6.8.2018.