EPS:n ensimmäinen jäsenkysely toteutettiin touko-elokuussa 2017 ja siihen saatiin yhteensä 480 vastausta (vastausprosentti 33%). Kysely lähetettiin jokaiselle seuran jäsenelle jäsenrekisterissä ensisijaiseksi kirjattuun sähköpostiosoitteeseen. Jäsenkyselyssä jäseniä pyydettiin arvioimaan seuran toimintaa erityisesti kolmesta näkökulmasta, jotka olivat jäsenpalvelut ja Cafe Tekis, valmennus ja olosuhteet sekä seuran arvojen ja viestinnän toteutuminen.

Jäsenten arviot seuran toiminnasta olivat pääosin melko positiivisia. Neljä viidestä vastaajasta oli melko tai erittäin tyytyväinen jäsenpalveluihin ja Cafe Tekiksen palveluihin. Valmennukseen ja olosuhteisiin oli melko tai erittäin tyytyväinen 70 prosenttia kyselyyn vastanneista. Erityisesti valmentajat ja kesän harjoitteluolosuhteet saivat hyvin myönteisiä arvioita. Sen sijaan Suomessa perinteisesti haasteellisissa talven harjoitteluolosuhteissa on kyselyn perusteella kehitettävää.

Seuran arvojen, etenkin urheilullisuuden, arvioitiin toteutuvan melko tai erittäin hyvin seuran toiminnassa. Toisaalta johtokunnan työskentelyä arvoitiin korkeintaan melko aktiiviseksi ja lähes kolmasosa vastaajista ei osannut arvioida johtokunnan toimintaa lainkaan. Myös seuran viestinnästä löytyi vielä paljon kehitettävää.

Kyselyssä saatiin lisäksi satoja avoimia vastauksia ja kehitysehdotuksia, jotka on käsitelty johtokunnassa ja joitakin on tarkoitus ottaa käyttöön vielä tämän vuoden aikana. Jäsenkyselyn perusteella johtokunta on päättänyt parantaa seuran jäsenviestintää, pyrkiä parantamaan talvikauden harjoitteluolosuhteita sekä seuran omina projekteina että yhdessä espoolaisten seurojen kanssa ja jatkaa ikäluokkavalmennuksen kehittämistä.

 

JÄSENKYSELYN TULOKSET (pdf)