Keväällä ja kesällä 2017 seura tarjoaa valmentajilleen useita kursseja. Maalis- ja toukokuussa pidetään kurssit alle kymmenenvuotiaiden valmennuksesta. Carlos Fradão tarjoaa tuhdin paketin koulutusta fyysisen valmennuksen tueksi. Seuran tarjoaman koulutuksen tavoitteena on, että jokainen EPS:ssa valmentava valmentaja saa tarpeisiinsa sopivaa koulutusta ja pystyy kurssien jälkeen toteuttamaan EPS Metodia valmennustyössään.

Lasten valmennus -kurssit

Alle kymmenvuotiaiden valmentajille järjestetään keväällä kaksi kurssia.

Lasten valmennus III  pidetään klubitalolla 20.3.2017 ja IV 22.5.2017 klo 18-21. Kursseilla tutustutaan 6-9 -vuotiaitten lasten kokonaisvaltaiseen valmennukseen, joka antaa lapsille valmiudet alkaa harjoitella Metodin mukaisia harjoitteita. Kokonaisvaltaisella valmennuksella tarkoitetaan lasten fyysisen, teknisen, taktisen ja henkisen valmennuksen huomioonottamista kaikessa valmennustyössä. Kouluttajana toimii Boris Wistuba, ja koulutuskieli on suomi.

Footballer's Training, Planning, Injury Prevention and recovery in football

Carlos Fradão pitää keväällä ja kesällä kuusi kurssia, joissa käsitellään biomotoristen kykyjen kehittämistä, harjoitusten suunnittelua ja toteuttamista sekä vammojen ehkäisyä ja urheilijan palautumista. Kurssit ovat jatkoa, ja ne tarjoavat syventävää tietoa, syksyllä pidetyille pelaajien ikäluokkakohtaisia erityispiirteitä sekä pelaajan pitkän aikavälin kehitystä käsitellyille kursseille.

Koulutuskieli on englanti.

 Kaikki kurssit pidetään EPS:n klubitalolla Espoonlahden urheilupuistossa, Espoonlahdentie 2 02360 Espoo.

Ilmoittautuminen Carlos Fradãon kursseille

Päivä Aihe Ilmoittautuminen
5.5.2017 Warm Up Ilmoittautuminen
19.5.2017 Endurance in Football Ilmoittautuminen
9.6.2017 Speed in Football Ilmoittautuminen
30.6.2017 Common Injuries - Basic Principles Ilmoittautuminen
4.8.2017 Flexibility - Theory Ilmoittautuminen
18.8.2017 Flexibility - Practical Ilmoittautuminen

 

 

 

 

 

Ilmoittautuminen Lasten valmennus -kursseille

Kurssi Pvm Kouluttaja Ilmoittautuminen
Lasten valmennus III U6-U9  20.3.2017 Boris Wistuba Ilmoittautuminen
Lasten valmennus IV U6-U9  22.5.2017 Boris Wistuba Ilmoittautuminen