EPSin jäsenkysely toteutettiin toukokuussa-kesäkuussa 2018. Kyselyyn vastasi 358 pelaajaa tai pelaajan huoltajaa eli 28 prosenttia seuran jäsenistä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan seuran toimintaa erityisesti kolmesta näkökulmasta, jotka olivat jäsenpalvelut ja Cafe Tekis, valmennus ja olosuhteet sekä seuran arvojen ja viestinnän toteutuminen.


”Seuran kehittämisen kannalta on tärkeää, että saamme jäseniltä palautetta toiminnasta. Siksi olemme nyt aloittaneet palautteen keräämisen systemaattisesti, kertoo EPSin johtokunnan jäsen Meri Vehkaperä. ”Seura saa eri asioista palautetta kentän laidalla, mutta jäsenkyselyn avulla saamme kattavamman yleiskuvan vahvuuksista ja pystymme tunnistamaan kehityskohteita”, Vehkaperä jatkaa.


EPS sai lähes jokaisella kyselyn osa-alueella edellistä vuotta paremmat arviot jäseniltään. Vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä etenkin kesän harjoitteluolosuhteisiin, oman joukkueen valmentajiin sekä jäsenpalveluihin ja Café Tekiksen tuotevalikoimaan. Tyytyväisyys joukkuemaksuihin oli hieman vähentynyt viime vuodesta. Harjoituksia ja pelejä koettiin edelleen tarjottavan sopivasti ja EPSin arvojen, yhteisöllisyyden, ilon ja etenkin urheilullisuuden koettiin toteutuvan melko tai erittäin hyvin. Myös kokonaistyytyväisyys EPSiin oli kasvanut hieman viime vuodesta.


Viime vuoden jäsenkyselyn perusteella kehityskohteiksi nostettiin jäsenviestinnän parantaminen, talven harjoitteluolosuhteiden kehittäminen ja ikäluokkavalmennusmallin kehittäminen. Viestinnässä keskityttiin erityisesti aktiivisuuteen sosiaalisen median kanavissa ja aloitettiin säännöllisen uutiskirjeen lähettäminen. Johtokunnan työskentelystä ja seuran tulevaisuuden tavoitteista kerrottiin jäsenille kesäkuussa 2018 tiedotustilaisuudessa, johon osallistui noin 100 jäsentä. Kaikissa kehityskohteissa on saatu kyselyn perusteella vuoden aikana parannusta aikaan ja työtä on tarkoitus jatkaa.

”Otamme saadun palautteen jälleen huomioon EPSin toiminnassa. Seuraavalla kaudella keskitymme johtokuntatyössä erityisesti kolmen asian edistämiseen: kotisivujen uudistamiseen, ikäkausimallin ja leiritoiminnan kehittämiseen sekä niihin liittyvään viestintään” linjaa EPSin puheenjohtaja Mika Miettinen.Jäsenkysely 2018 löytyy täältä.